-Nauczyciele kształcenia zintegrowanego i świetlicy-

 • Urszula Andrzejczak
 • Bogumiła Balcerek
 • Edyta Chlebicz
 • Jolanta Chyła
 • Małgorzata Ogrodowczyk
 • Anna Pietrzak
 • Elżbieta Rutkowska
 • Beata Sońta
 • Małgorzata Ziąbka
 • Emilia Pawlak
 • Beata Twarkowska - Ostafińska

-Nauczyciele klas 4~6-

 • Religia: s. Elżbieta Bąkowicz, Magdalena Kardas
 • Język polski: Renata Kolanowska, Jolanta Lewandowska, Małgorzata Lemańska
 • Język angielski: Aneta Jurek, Krzysztof Maciejewski
 • Język niemiecki: Małgorzata Matz
 • Język rosyjski: Beata Wołkowa
 • Język francuski: Beata Twarkowska - Ostafińska
 • Historia: Beata Pawlikowska - Pietryk, Małgorzata Lemańska, Renata Kolanowska
 • Sztuka: Anna Ciołkowska
 • Matematyka: , Alina Gabara, Małgorzata Lasota
 • Przyroda: Beata Pawlikowska- Pietryk, Halina Wrosz
 • Technika:Ryszard Romanowicz l
 • Informatyka: Wioletta Stelmasik, Małgorzata Witkowska
 • Wychowanie fizyczne: Joanna Gandziarska, Dorota Jędrzejczyk, Maciej Marciszko, Sebastian Ziembikiewicz
 

made by SMS